Blog > Komentarze do wpisu

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE III

PROWADZĄCA: Patrycja Sznajger

KRĄG TEMATYCZNY: Grudniowe uroczystości.

TEMAT DNIA: Tradycje Bożego Narodzenia.

CELE OGÓLNE:

 • utrwalenie wiadomości na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • utrwalenie pojęć: zwyczaj, tradycja
 • wielka litera w nazwach świąt
 • doskonalenie techniki czytania – samodzielne czytanie (ze zrozumieniem) poleceń, zdań
 • wdrażanie do uważnego słuchania i odpowiedzi na postawione pytania
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • wdrażanie do twórczej pracy przez tworzenie improwizacji ruchowej
 • wdrażanie do właściwego zachowania się i używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających kontaktów społecznych
 • wdrażanie do samooceny

CELE SZCZEGÓŁOWE:

UCZEŃ:

 • wypowiada się na określony temat
 • obserwuje i nazywa cechy oglądanego przedmiotu
 • opisuje choinkę z użyciem odpowiednich przymiotników
 • przestrzega logicznego porządku przy uzupełnianiu zdań opisujących choinkę
 • czyta polecenia, zdania ze zrozumieniem
 • umie ułożyć zdania z rozsypanki sylabowej
 • szanuje tradycje związane za świętami
 • utrwala wiadomości o częściach mowy
 • jest przekonany o konieczności ochrony drzewostanu i kupowaniu drzewek ekologicznych
 • utrwala mnożenie w zakresie 100
 • potrafi tworzyć improwizację ruchową
 • śpiewa kolędę „Przybieżeli do Betlejem”
 • stosuje zwroty grzecznościowe

METODY PRACY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA:

 • słowne – rozmowa
 • czynnościowe
 • aktywne

FORMY PRACY:

 • zbiorowa
 • indywidualna jednolita
 • indywidualna zróżnicowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

zagadka, kartoniki ze zwyczajami, karta pracy „Eliminantka”, kontur choinki, duża papierowa choinka, papierowe bombki, zagadki o częściach mowy, jajka niespodzianki z wyrazami, płyta CD – kolęda „Przybieżeli do Betlejem”.

ZAPIS W DZIENNIKU:

Zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Wypowiedzi dzieci na temat ubierania, zdobienia choinki. Ustne i pisemne opisywanie choinki na podstawie bezpośredniej obserwacji oraz zgromadzonego słownictwa. Utrwalenie wiadomości o częściach mowy. Uzupełnianie przymiotnikami zdań opisujących choinkę. Śpiewanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.

 

 


TOK ZAJĘĆ

 1. Wykorzystanie eliminantki jako wprowadzenie do zajęć. Nauczyciel rozdaje kartki z poleceniem wykreślenia zdania: „Czekam na wieczór wigilijny”. Pozostałe litery utworzą hasło: „Tradycje Bożego Narodzenia”. Wklejenie wykreślanki do zeszytu.
 2. Wyjaśnienie słownictwa: zwyczaj i tradycja(odczytanie przez ucznia informacji ze słownika języka polskiego).
 3. Rozmowa na temat tradycji związanych z Bożym Narodzeniem – wybieranie właściwych kartoników (bombek) opisujących tradycje świąteczne.
 1. 4. Powieszenie na choince, na tablicy bombek z nazwami zwyczajów świątecznych (Uczniowie wybierają spośród przyczepionych do tablicy bombek nazw zwyczajów, te związane ze Świętami Bożego Narodzenia i przyczepiają je  na papierowej choince umieszczonej obok).
 • Ubieranie choinki
 • Przygotowanie stołu wigilijnego
 • Położenie sianka pod obrus
 • Zostawianie jednego wolnego miejsca
 • Przygotowanie 12 potraw
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Składanie życzeń
 • Wieczerza wigilijna
 • Obdarowywanie się prezentami
 • Śpiewanie kolęd
 • Pasterka
 1. Wysłuchanie przez uczniów zagadki, której rozwiązaniem jest choinka.

Przyszła do nas z lasu

Teraz jest zielona,

Lecz gdy przyjdą święta,

Będzie wystrojona.

 1. Rozmowa.
 • Skąd pochodzi zwyczaj ubierania choinki?
 • Czym ozdabiamy choinkę?
 • Jakie choinki należy kupować?
 • Co zawiesiliśmy na klasowej choince?
 • Swobodne wypowiedzi kilkorga dzieci na temat wyglądu klasowej choinki.
 • Uczniowie wpisują wyniki działań, a następnie porządkują je rosnąco. Odwrócenie kartoników daje plan opisu.
 • Odczytanie planu opisu pojedynczo i zbiorowo: kształt, wykonanie, wielkość, kolor, przeznaczenie.
 • Kartki z wyrazami są umieszczone w jajkach niespodziankach.
 • Zgłaszające się dzieci rozwiązują zagadki dotyczące części mowy, a w nagrodę otwierają jajko niespodziankę.
 • N: Na jakie pytanie odpowiada czasownik?
 • Uczeń podaje prawidłową odpowiedź, po czym z jajka niespodzianki wyjmuje kartkę z wyrazem: stożkowaty, który następnie nauczyciel zapisuje na tablicy obok wyrazu: kształt.
 • N: Na jakie pytanie odpowiada przymiotnik? (postępowanie jak wyżej) wielkość – mała, duża, średniej wielkości
 • N: Podaj przykład rzeczownika. (jak wyżej)
 1. Przedstawienie planu opisu z wykorzystaniem obliczeń matematycznych.
 1. Zebranie słownictwa do opisu choinki.

wykonanie – z tworzywa sztucznego, plastiku, żywa

 • N: Na jakie pytanie odpowiada przysłówek? (jak wyżej)

kolory – zielone, czerwone, złote, niebieskie,

 • N: Podaj przykład przymiotnika.

przeznaczenie – ozdoba, dekoracja, przybranie

 1. 9. Drama: Jaki to zwyczaj świąteczny? (wybrane dziecko pokazuje ruchem, gestem, a my odgadujemy).

10. Redagowanie opisu choinki.

 • Odczytanie zgromadzonego słownictwa:

kształt – stożkowaty

wielkość – mała, duża, średnia

wykonanie – z tworzywa sztucznego, plastiku

kolory – zielone, złote, czerwone, niebieskie

przeznaczenie – ozdoba, dekoracja, przybranie

 • Ustny opis klasowej choinki przez kilkoro dzieci na podstawie zgromadzonego słownictwa.
 • Praca indywidualna zróżnicowana.

- Podział zadań ze względu na stopień trudności. Część uczniów otrzymuje opis z lukami i słownictwem pomocniczym. Zadanie polega na uzupełnieniu zdań opisu i przepisanie go do zeszytu.

Pozostała część dzieci otrzymuje kartki z wcześniej zgromadzonym słownictwem i ma za zadanie samodzielnie ułożyć opis klasowego drzewka.

 • Odczytanie opisu przez kilkoro uczniów z jednej i drugiej grupy.
 • Przepisanie opisu do zeszytu

Nasza choinka ma stożkowaty kształt. Jest średniej wielkości. Została wykonana z tworzywa sztucznego. Na jej zielonych gałązkach wiszą czerwone, złote i niebieskie bombki oraz łańcuchy. To piękna ozdoba naszej klasy.

11. Zabawa: „PRAWDA – FAŁSZ”- Podsumowanie wiadomości zdobytych na zajęciach.

12. Śpiewanie kolędy „ Przybieżeli do Betlejem”

13. Zakończenie zajęć. Samoocena.

 

Uzupełnij zdania tworzące opis choinki podanymi wyrazami.

 

Nasza choinka ma …………………. kształt. Jest ………………….wielkości. Została wykonana z ………………………………………... Na jej zielonych gałązkach wiszą ……………….., ………………… i …………………….. bombki oraz łańcuchy. To piękna …………………….. naszej klasy.

 

kształt – stożkowaty

wielkość – mała, duża, średnia

wykonanie – z tworzywa sztucznego, plastiku

kolory – zielone, złote, czerwone, niebieskie

przeznaczenie – ozdoba, dekoracja

 

 

 

 

Uzupełnij zdania tworzące opis choinki podanymi wyrazami.

 

 

Nasza choinka ma …………………. kształt. Jest ………………….wielkości. Została wykonana z ……………………………………. Na jej zielonych gałązkach wiszą ……………….., ………………… i …………………….. bombki oraz łańcuchy. To piękna …………………….. naszej klasy.

 

kształt – stożkowaty

wielkość – mała, duża, średnia

wykonanie – z tworzywa sztucznego, plastiku

kolory – zielone, złote, czerwone, niebieskie

przeznaczenie – ozdoba, dekoracja


IDĄ ŚWIĘTA

 

PYTANIA

Prawda - P/ Fałsz - F

 1. Dawnym polskim zwyczajem było stawianie w kącie pokoju snopka zboża.

P

 1. Choinka jako drzewko świąteczne przybyła do nas z Francji.
 2. Dzieci z Bullerbyn jako ozdoby choinkowe przygotowały łańcuchy z kolorowego papieru.
 3. Na stole wigilijnym powinno znajdować się 14 tradycyjnych potraw.
 4. Wierzono, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem i przepowiadają przyszłość.
 5. W wigilię Bożego Narodzenia nie wolno było odmówić nikomu gościny, ani jałmużny.
 6. Modrzew jest drzewem iglastym, które gubi igły na zimę.
 7. Jodła, sosna i świerk- to gatunki drzew iglastych.
 8. Kolęda to pieśń o wydarzeniu, które miało miejsce 2004 lata temu w miejscowości Betlejem.

F

F

F

P

P

P

P

P

10.  Zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest znany w żadnym innym kraju.

P

11. Resztki z wieczerzy wigilijnej dawano do zjedzenia zwierzętom domowym.

P

12. W Szwecji istnieje zwyczaj noszenia naczynia z grochem od domu do domu i zgadywania ile jest w nim ziaren.

P

13. Boże Narodzenie przypada na dzień 25 i 26 grudnia.

P


Wstaw P lub F

IDĄ ŚWIĘTA

 

PYTANIA

Prawda - P/ Fałsz - F

 1. Dawnym polskim zwyczajem było stawianie w kącie pokoju snopka zboża.

 

 1. Choinka jako drzewko świąteczne przybyła do nas z Francji.
 2. Dzieci z Bullerbyn jako ozdoby choinkowe przygotowały łańcuchy z kolorowego papieru.
 3. Na stole wigilijnym powinno znajdować się 14 tradycyjnych potraw.
 4. Wierzono, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem i przepowiadają przyszłość.
 5. W wigilię Bożego Narodzenia nie wolno było odmówić nikomu gościny, ani jałmużny.
 6. Modrzew jest drzewem iglastym, które gubi igły na zimę.
 7. Jodła, sosna i świerk- to gatunki drzew iglastych.
 8. Kolęda to pieśń o wydarzeniu, które miało miejsce 2007 lata temu w miejscowości Betlejem.

10.  Zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest znany w żadnym innym kraju.

11. Resztki z wieczerzy wigilijnej dawano do zjedzenia zwierzętom domowym.

12. W Szwecji istnieje zwyczaj noszenia naczynia z grochem od domu do domu i zgadywania ile jest w nim ziaren.

13. Boże Narodzenie przypada na dzień 25 i 26 grudnia.

poniedziałek, 24 maja 2010, izabela19896

Polecane wpisy

 • zabawa:)

  Zabawa - Imiona Napisane sierpień 10th, 2009 przez admin Zabawa pomaga zapamiętać imiona poszczególnych osób w grupie. Uczestnicy siedzą w kręgu, każdy po ko

 • zdjęcia

 • zabawy dla dzieci

  Jakie to zwierzę? Napisane październik 19th, 2009 przez admin Dzieci siedzą w kręgu, prowadzący każe każdemu wyobrazić sobie jakim chciałoby być zwierzęciem,